flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Дзержинському міському суді Донецької області

Додаток 1 до рішення зборів суддів Дзержинського міського суду  Донецької області  16.09.2015р.

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням зборів суддів

Дзержинського міського суду Донецької області
« 16 » вересня 2015 року

 

Засади використання автоматизованої системи

документообігу суду в Дзержинському міському суді Донецької області

1.   Загальні положення

 

1.1.  Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Дзержинському міському  суді Донецької області (далі – Засади) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2015 року № 2453-VI в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 лютого 2015 року № 192-VIII, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України,  Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року № 30 в редакції, затвердженій Рішенням Ради суддів України від 02 квітня 2015 року № 25 (далі - Положення),   Положення про збори суддів Дзержинського міського суду Донецької області, затвердженого Рішенням  зборів суддів   від 19 лютого  2015 року № 2.

 

2. Особливості функціонування автоматизованої системи

 

2.1. У  Дзержинському  міському суді Донецької області  використовується  комп'ютерна програма «Д-3», розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.

2.2. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи Державним підприємством "Інформаційні судові системи"  на підставі укладених договорів.

 

 3. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи.

 

3.1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в Дзержинському міському  суді Донецької області  визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

3.2. Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов'язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.

3.3. Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену Положенням інформацію та згідно із законодавством несуть відповідальність за її достовірність.

3.4. Редагування інформації в автоматизованій системі здійснюється уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи в разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

3.5. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.

3.6. Підставою для видачі  даного розпорядження є службова записка відповідальної особи за реєстрацію вхідної креспонденції.

3.7. Користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, зокрема здійснення автоматичного розподілу  судових справ:

3.8.1. одразу після реєстрації відповідної судової справи в КП «Д-3»   здійснюється  автоматизований розподіл та переміщення справи головуючому судді;

3.8.2. матеріали справи передаються головуючому судді  в кінці  робочого дня відповідно до  реєстру, але не пізніше  наступного дня, в окремих  випадках, категорія справи,  що передбачає негайний розгляд передаються невідкладно.

3.9. Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис".

3.10. Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

 3.11. Користувачі автоматизованої системи зобов'язані виконувати вимоги Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

 3.12.   Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування - технічний адміністратор.

 3.13. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

 

4. Розподіл судових справ між суддями.

 

4.1. Розподіл судових справ здійснюється у  Дзержинському  міському  суді Донецької області  в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату  суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

  4.2. У Дзержинському  міському  суді Донецької області  може застосовуватися:

- автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи ;

- розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- пакетний автоматизований розподіл судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

- розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- повторний автоматизований розподіл судових справ.

4.3. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, у випадках:

4.3.1.  За два місяці до закінчення повноважень судді;

 

4.3.2. За чотирнадцять днів, якщо інше не встановлено зборами суддів відповідного суду, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

 

4.3.3. За три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

 

4.3.4. У період відпустки судді;

 

4.3.5. За один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження більше 7 календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

4.3.6.  Під час тимчасової непрацездатності судді;

4.3.7. В інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

 

4.4.  Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

 

5. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями.

 

5.1. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

5.2. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення, Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

5.3. Обрання судді за випадковим числом здійснюється відповідно до коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

5.4. Табель обліку робочого часу в автоматизованій системі документообігу суду заповнює помічник голови суду за  контролем консультант суду з кадрової роботи  (особа, яка виконую обов'язки) перед проведенням автоматизованого розподілу судових справ, зокрема:

5.4.1. Відмітка у табелі про причини тимчасової відсутності судді «Відпустка», «Відрядження» проводиться на підставі наказу голови суду (судді, який виконує його обов’язки) про відрядження чи надання відпустки судді.

5.4.2. Відмітка про причини тимчасової відсутності судді «Хвороба» проводиться на підставі усного повідомлення судді   керівнику апарату, про його непрацездатність, підтвердженого в подальшому належно оформленим листком непрацездатності.

5.4.3. Відмітка у  табелі     «нарадча  кімната»  проводиться на  підставі   письмової  заявки  судді, за погодження голови суду (особи, яка  виконує  його обов'язки) та долученя  журналів судових засідань про початок  та закінчення    «нарадчої  кімната».

5.4.4. Відмітка у  табелі  «адмінбронь»   встановлюється  виключно голові суду( особі, яка  виконує його обов'язки)  на  підставі   розпорядження голови суду ( особи, яка  виконує його обов'язки) щодо участі в діяльності суддівського та  місцевого самоврядування, або іншій діяльності, що  не пов'язана із здійснення судочинства

5.4.5.Відмітка у  табелі  «інше» встановлюється   суддям  суду   на   підставі    розпорядження голови суду (особи, яка  виконує його обов'язки) щодо участі в  діяльності суддівського та  місцевого самоврядування, або іншій діяльності, що  не пов'язана із здійснення  судочинства.

 5.4.5. Відмітка у  табелі «згідно з рішенням  зборів» вноситься     на  підставі рішення борів  суддів.

5.5. Копія табелю обліку використання робочого часу щодо суддів суду, що складається для виплати заробітної плати, вноситься    до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після підписання цього табеля

 

 

 6. Рішення зборів суддів Дзержинського міського  суду Донецької області  щодо особливостей здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 

 6.1. У Дзержинському міському судіДонецької області  визначена часткова спеціалізація з  розгляду справ про  адміністративні правопорушення,  справ  за поданням КВІ, ВК-2 пов'язані із виконанням судових рішень ( всі справи за категорією  «1-в»)

Технічне виконання встановлення спеціалізації суддів покладено на технічного адміністратора, у разі його відсутності  на помічника голови суду.

6.2. Слідчі  судді Дзержинського міського  суду Донецької області  обрані   відповідно до рішення зборів суддів суду  у порядку, встановленому Законом України « Про судоустрій і  статус суддів».

6.3. Відповідно до рішення зборів суддів в суді  здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх уповноважені двоє суддів, які мають стаж роботи судді не менше десяти років.

  6.4.Відповідно  до рішення зборів суддів в суді  голові суду та заступнику голови суду, які обіймають адміністративні  посаду,  встановлюється коефіцієнт адмінпосади  у розмірі – голові суду – 0,4 %, заступнику -0,6 % 

 

 

7. Автоматизований розподіл судових справ між суддями.

 

7.1. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється на засадах об'єктивного та неупередженого  їх розподілу між суддями з дотриманням вимог процесуального законодавства та Положення.

7.2. Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

7.3. Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

7.4. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли настали відповідні обставини.

7.5.  Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

Доступ для коригування наказу автоматично блокується автоматизованою системою.

7.6. Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями Дзержинського міського суду Донецької області, що автоматично створюється автоматизованою системою.

7.7. Не підлягають автоматизованому розподілу судові справи, які надійшли до суду першої інстанції для вирішення питання про їх об’єднання у порядку, визначеному частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України.

 

 

8. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді.

 

8.1. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа (п. 2.3.43 Положення.).

8.2. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді    передаються:  

8.2.1. Судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

 8.2.2. Судові справи про перегляд заочного рішення.   У  разі  скасування  такого  рішення, в той же  день або ж не пізніше наступного дня   справа  передається до  канцелярії  суду на автоматичний   розподіл;

8.2.3. Судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, зокрема:

- звернення судових рішень до виконання;

- оформлення виконавчого листа, виправлення  помилки в ньому та  виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню;

- видача дубліката виконавчого листа або судового наказу;

- поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа або виконання;

- мирова  угода  в процесі виконання;

- відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення  способу і  порядку виконання;

- заміна  сторони виконавчого провадження.

8.2.4. Судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, зокрема:

- оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не  підлягає виконанню;

-  видача дубліката виконавчого листа;

- поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання;

- заміна сторони виконавчого провадження;

- судовий контроль за виконанням судових  рішень в адміністративних  справах.

-  примирення  сторін у процесі виконання;

- відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення  способу і  порядку виконання судового рішення ( окрім заяв про визнання протиправних рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб'єктом владних повноважень – відповідачем на виконання такої постанови суду  або порушення прав позивача, підтверджених такою  постановою суду);

8.2.5. Судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема:

- звернення  судового рішення до виконання;

8.2.6. Судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:

- вирішення  питань, зв'язаних з  виконання  постанови.

8.2.7. Клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті   судом;

8.2.8.  Матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України  щодо об'єднання  і  виділення матеріалів кримінального  провадження;

8.2.9. Судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

8.2.10Зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

8.2.11. заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

8.2.13. заяви про відновлення втраченого судового провадження;

8.2.14.  заяви про забезпечення позову, доказів;

8.2.15. клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

8.3. У  разі  відсутності   раніше визначеного в  судовій  справі головуючого судді,  у  випадках передбачених підпунктах 8.2.1. – 8.2.15 пункту 8.2. Засад на  термін більше  ніж 6 днів  такі судові справи та матеріали передаються  на   автоматичний  розподіл на загальних  підставах.

8.4. Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду (додаток 6 Положення), що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду.

8.6.   Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, та додається до матеріалів судової справи.

 

9. Повторний автоматизований розподіл  судових справ між суддями.

 

9.1.  Винятково у разі, коли суддя  у передбачених законом випадках не може  продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи (з службовою запискою судді),  передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи.

У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді  на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.   

9.2.  Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках, зокрема:

9.2.1. Помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату  суду (особи, яка виконує його обов'язки) на підставі доповідної записки   відповідальною особою суду.

9.2.2.  Недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, підтверджується наявними в комп'ютерній програмі "Д-3" процесуальними документами, з яких вбачається безпосередня участь суддів у розгляді судової справи по суті.

9.2.3.У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або ж заміна судді (суддів)     здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів).

 9.3. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями відповідного суду (додаток 8 Положення), що автоматично створюється автоматизованою системою.

9.4. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями відповідного суду.

9.5. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

 

10. Неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями.

 

10.1. Якщо при здійсненні автоматизованого розподілу комп’ютерною програмою "Д-3" сформовано документ по справі "Неможливість розподілу справи", уповноважена особа апарату суду, відповідальна за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, зобов’язана негайно повідомляти про це керівника апарату суду у вигляді службової записки, із зазначенням причини неможливості автоматизованого розподілу.

У разі, якщо причиною неможливості автоматизованого розподілу є недостатня кількість суддів відповідної спеціалізації,  керівнику апарату суду  негайно повідомити голову  суду для вирішення вказаного  питання на зборах суддів.

10.2. У разі визначення автоматизованою системою неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ відповідно до підпункту 2.3.27 пункту 2.3 Положення автоматизованою системою автоматизовано створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду.

 10.3. У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається відповідно до вимог Положення.

10.4. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

10.5. До комісії за посадою входять наступні працівники суду:

 Члени комісії – консультант з кадрової роботи, ст.секретар суду, секретарі  суду та головний спеціаліст з інформаційних технологій.

10.6. Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

10.7.   Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи.

10.8.    Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду.

 

11. Передача судових справ для подальшого розгляду суддею.

 

11.1. Після розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді відповідно  до Реєстру

11.2. Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.

 

 

12. Прикінцеві положення.

 

12.1. Ці Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Дзержинському міському судіДонецької  області набирають чинності з наступного дня, після дня їх затвердження зборами суддів Дзержинського міського суду Донецької області

12.2.    У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Дзержинському міському суді Донецької області  збори суддів новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.