Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Показники діяльності суду за півріччя та рік"

 

 

Показники діяльності

 Дзержинського міського суду  Донецької області по кримінальним справам за  півріччя , 2013 рік

(дані щодо судових справ  за  кримінальною спеціалізацією)

 №

                                                    

1 півріччя

2 півріччя

1.

Залишок справ і матеріалів,  які не розглянуті з попереднього періоду

в т.ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

94

123

1

 1

2.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли

 

723

1476 

3.

Кількість розглянутих справ і матеріалів

 

694

 1439

4.

Залишок справ і матерів, які не розглянуті на наступний період

в т.ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

123

 94

1

 1

5.

Кількість скасованих судових рішень

 

2

 16

6.

Кількість звернень до суду  щодо неналежної організації роботи

 

в т.ч. визнаних обґрунтованими

0

 0

0

 0

7.

Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою  дати цього опитування (позитивний показник у відсотках)

*за відсутності інших даних  можливо використовувати  дані всеукраїнського опитування  громадян-відвідувачів суду, проведеного за ініціативою Ради суддів України 15.08.2012 р. по  суду

 

 

86%

 Додаток № 1

до рішення ради суддів загальних судів

від 25 червня 2013 року № 53

 

Показники діяльності  

Дзержинського міського суду  Донецької області  по цивільним справам за  півріччя,  2013 рік 

(дані щодо судових справ  за цивільною спеціалізацією)

 

 

1 півріччя

2 півріччя

1.

Залишок справ і матеріалів,  які не розглянуті з попереднього періоду

в т.ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

554

 682

0

 0

2.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли

 

2304

 4470

3.

Кількість розглянутих справ і матеріалів

 

2224

 4611

4.

Залишок справ і матерів, які не розглянуті на наступний період

в т.ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

682

 349

0

 0

5.

Кількість скасованих судових рішень

 

37

 63

6.

Кількість звернень надійшло до суду  щодо неналежної організації роботи

 

в т.ч. визнаних обґрунтованими

0

 0

0

 0

7.

Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою  дати цього опитування (позитивний показник у відсотках)

*за відсутності інших даних  можливо використовувати  дані всеукраїнського опитування  громадян-відвідувачів суду, проведеного за ініціативою Ради суддів України 15.08.2012 р. по  суду

 

 

86%

 

 


 
 
 
                 
        Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
       
       
Базові показники ефективності діяльності
    Дзержинського міського суду,  Донецька область  
                 
2014 рік
                 
Назва базового показника ефективності
діяльності суду
за перше півріччя за рік
1. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду 588 588
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 29 29
2. Кількість справ і матеріалів, що надійшли 2947 4702
3. Кількість розглянутих справ і матеріалів 2984 4881
4. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період 551 409
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 35 45
5. Кількість скасованих судових рішень 36 46
6. Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду    
в т. ч. визнаних обґрунтованими     
7. Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
252,50 377,86
8. Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
5931 9521
9. Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
21 21
10. Кількість працівників апарату суду на одного суддю    
11. Відсоток розглянутих справ 84,41 92,27
12. Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 213,14 348,64
13. Відсоток скасованих судових рішень 1,21 0,94
14. Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
26 41
15. Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
713 1328
16. Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
є у відповідності  є у відповідності
17. Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування
86%  15.08.2012 86% 15.08.2012